Obszary funkcjonalne

Magazyn

Moduł gospodarki magazynowej

Odpowiedzialny za pełną obsługę zasobów magazynowych firmy oraz zarządzanie zachodzącymi w nich procesami.

Moduł ten posiada zaimplementowane funkcje optymalizacji przestrzeni magazynowej,

a także jest w pełni zintegrowany z dedykowaną aplikacją mobilną, wspomagającą bieżącą pracę magazynierów.