Obszary funkcjonalne

Produkcja

Moduł prognozowania sprzedaży

Odpowiedzialny za prognozę sprzedaży w oparciu zaawansowane modele

prognostyczne wykorzystujące dane historyczne oraz dostępną wiedzę o rynku.

Moduł planowania produkcji

Odpowiedzialny za wspomaganie procesu planowania produkcji.

Uwzględniając charakterystykę technologiczną oraz przewidywaną dostępność zasobów produkcyjnych, a także wykorzystując zaawansowane algorytmy optymalizacyjne pozwala na efektywne zarządzanie tym procesem.

Moduł harmonogramowania produkcji

Odpowiedzialny za automatyzację harmonogramowania produkcji.

Wykorzystując plany produkcyjne zdefiniowane w module planowania produkcji

zarządza bieżącymi harmonogramami produkcyjnymi przypisanymi do konkretnych zasobów.

Moduł realizacji produkcji

Odpowiedzialny za zarządzanie i monitorowanie realizowanych zgodnie z harmonogramami procesów produkcyjnych w firmie.

Dzięki stałemu monitoringowi produkcji (pobieranie danych bezpośrednio z maszyn i stanowisk pracy) pozwala na bieżący podgląd efektywności wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Moduł utrzymania ruchu

Odpowiedzialny za utrzymanie ruchu w firmie produkcyjnej,

wspomagający procesy zarządzania zorientowane na zapewnienie maksymalizacji dostępności maszyn i urządzeń.