Obszary funkcjonalne

Zakupy

Moduł zakupów i zaopatrzenia

Odpowiedzialny za zarządzanie i obsługę procesów zakupów i zaopatrzenia.

Dzięki pełnej integracji z modułami produkcyjnymi oraz gospodarki magazynowej pozwala na optymalizację zakupów i minimalizację kosztów magazynowania.